1. Deklaracja właściwości użytkowych nr 1/2015
  2. Krajowa deklaracja zgodności nr 1/2015