1. Opis i zastosowanie zasobnika

Zasobniki kablowe stosuje się do zabudowy w sieciach telekomunikacyjnych, instalowane są na przebiegu i zakończeniach tras kabli telekomunikacyjnych. Zasobniki światłowodowe przeznaczone są do ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi muf złączeniowych (dotyczy zasobników z miejscem na mufę) oraz niezbędnych nadmiarów kabli telekomunikacyjnych układanych w rurociągach kablowych. Służą jako magistrale, punkty rozgałęzienia oraz  łączenia się wszelkich kabli o przeznaczeniu telekomunikacyjnym. Zasobnik światłowodowy zasobnik złączowy

2. Warunki techniczne do zastosowania zasobnika

Zasobnik światłowodowy może być stosowany praktycznie w dowolnych miejscach instalowania rurociągu kablowego i przykrywany jest warstwą ziemi o standardowej wysokości 0,7 metra lub innej. Istnieje możliwość zamontowania zasobnika przy samej ziemi, gdzie pokrywa zlicowana jest z powierzchnią gruntu.

Zasobnik umożliwia mułoszczelne wprowadzenie rur rurociągu kablowego przy zastosowaniu dodatkowej uszczelki U32 lub U40, zaciągnięcie kabli telekomunikacyjnych oraz ułożenie zapasów kabli wraz z osłonami złączeniowymi.

Zasobnik przed zasypaniem należy przykryć arkuszem folii, wystającym co najmniej o 200 mm poza obrys zasobnika. Na folii należy ułożyć odcinki taśmy ostrzegawczej stosowanej w danym rurociągu kablowym.

3. Opis techniczny zasobnika

Zasobniki kablowe mają postać pionowej skrzynki z okrągłym włazem. Składają się z korpusu, rury wewnętrznej wzmacniającej konstrukcję oraz uszczelki. Zasobniki mogą być wyposażone w miejsca na mufę złączeniową.

Korpus zasobnika oraz pokrywa wykonane są jako monolityczne odlewy w technologii odlewania rotacyjnego. Polietylenowa rura podporowa jest elementem zakupionym z firmy zewnętrznej. Uszczelka jest produkowana na zlecenie firmy VENKON.

Pokrywa zasobnika została zaprojektowana wg PN-EN 124:2000 na przeniesienie obciążenia 15kN tj. klasy A15. Korpus zasobnika przenosi siłę z pokrywy oraz ciśnienie otaczającej ziemi. Dopuszczalny jest zarówno ruch pieszy jak i ruch kołowy. Potwierdzeniem spełniania tych właściwości są raporty z badań wytrzymałościowych i certyfikat Centino CERT.

Dopuszcza się stosowanie pokryw i włazów innych producentów pod warunkiem dopasowania geometrycznego. Pokrywy i włazy powinny być zgodne z PN-EN 124 oraz klasy minimum A15. Wszelkie przypadki obciążeniowe, które nie zostały przewidziane w raportach obliczeniowych powinny zostać obliczone przez projektanta.

4. Budowa:

1) Pokrywa
2) Korpus
3) Uszczelka
4) Rura wspornikowa

5. Galeria

6. Do pobrania

 Karta katalogowa
 Instrukcja montażu
 Deklaracja właściwości użytkowych
 Deklaracja zgodności
 Krajowa ocena techniczna