Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej.

„Innowacyjna linia do produkcji zasobników kablowych metodą odlewania rotacyjnego”
nr UDA-RPWP.01.01.01-30-157/14-00
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach

Priorytetu I „Konkurencyjność przedsiębiorstw”
Schematu I Projekty Inwestycyjne
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013